για &
Το Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης ιδρύθηκε το 1953 και παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κρητικής ιστορίας από τους παλαιοχριστιανικούς χρόνους μέχρι σήμερα. Ο αρχικός στόχος για το Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης ήταν η συλλογή και διατήρηση πολύτιμου αρχαιολογικού, εθνογραφικού και ιστορικού υλικού από τη μεσαιωνική και την σύγχρονη περίοδο της κρητικής ιστορίας. Εκτεταμένη έρευνα, διοργάνωση εκθέσεων, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και οπτικοακουστικά μέσα αποτελούν μέρος του σύγχρονου εκπαιδευτικού ρόλου που υιοθετήθηκε από το Ιστορικό Μουσείο της Κρήτης, που μας βοηθά να κατανοήσουμε τις πολλές πτυχές της ιστορικής ανάπτυξης στην Κρήτη.
ESPA
ESPA
ESPA