για &

Μουσειο Φυσικης Ιστοριας

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης είναι ένα σύγχρονο μουσείο που διατηρεί και εμπλουτίζει τις συλλογές του, ενώ παράλληλα εξερευνά τον φυσικό κόσμο και προσφέρει διδασκαλία. Το μουσείο προωθεί επίσης τη μοναδική φύση του κρητικού και μεσογειακού οικοσυστήματος. Η ανάπτυξή του την τελευταία δεκαετία αντικατοπτρίζει τον επαγγελματισμό του προσωπικού του μουσείου, καθώς και την αυξανόμενη ανάγκη για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον.
ESPA
ESPA
ESPA