για &

Ιδιωτικότητα

GDPR » Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πολιτικη Cookies

Το angelastudiosapartments.com χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης στον ιστότοπό σας. Η τεχνολογία που ονομάζεται «cookies» είναι ένα στοιχείο δεδομένων που μπορεί να στείλει ένας ιστότοπος στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία στη συνέχεια ενδέχεται να αποθηκεύονται στο σύστημά σας.

Ορισμένες σελίδες ιστότοπου χρησιμοποιούν cookie, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie, δίνοντας την ευκαιρία να αποφασίσετε αν το αποδεχτείτε ή όχι.

Terms & Conditions

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS: Είναι ευθύνη των ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την άσκηση των σκοπών και της συνολικής δραστηριότητας και, από την άλλη πλευρά, η συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποστεί περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και θα περιορίζεται σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, να είναι ενημερωμένα. Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει στο άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να αναγνωρίζεται για περισσότερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και θα αποθηκεύονται με τρόπο που θα τα προστατεύει. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητα για την επεξεργασία τους. Τα υποκείμενα των δεδομένων θα έχουν το δικαίωμα να απαιτούν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Εάν χρειάζεστε τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε μια υπηρεσία, γνωρίζουμε ότι αυτό είναι αποδεκτό μόνο εάν το Άτομο είναι άνω των 15 ετών. Διαφορετικά, είναι απαραίτητο να εγκριθεί ή να παρέχεται από το άτομο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις φόρμες ή τα ηλεκτρονικά σας, συμφωνείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό που δηλώνεται στη φόρμα που συμπληρώσατε. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία από οποιονδήποτε τρίτων, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξει. Το ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από το ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από ό, τι χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από αυτό το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: Τα δικαιώματά σας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ισχύουν υπό τους όρους που καθορίζονται στον ΓΚΠΔ (ΕΕ 679/2016) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, είναι τα εξής: Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί, διανέμει και επεξεργάζεται το ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωση των δεδομένων που λείπουν. Επίσης, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας από τα αρχεία του ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS, όπως επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία ή από την επεξεργασία τους, δεν είναι απαραίτητο βάσει της εθνικής νομοθεσίας για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των δεδομένων σας εάν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, όπως επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία. Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που παρέχετε στον εαυτό σας σε δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή καθώς και το δικαίωμα μετάδοσης αυτών των δεδομένων σε άλλον επεξεργαστή Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, γραπτής αίτησης στο ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS (Στοιχεία επικοινωνίας ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS Διεύθυνση: Σίσσι, Νεάπολη, Λασίθι 72400 email: info@angelasuites.com Ιστοσελίδα: www.angelasuites.com Αριθμός επικοινωνίας: 0030 28410 71121 Fax: 0030 28410 71176. Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO): e-mail: dpo.gr@TheRecordsHub.com

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO και σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων ΕΛΛΑΔΑ είτε μέσω γραπτής φόρμας (Κηφισίας 1-3, PC 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα παραπάνω δικαιώματα, το ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS θα λάβει κάθε πιθανή θεραπεία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, ενημερώνοντας γραπτώς την ικανοποίησή σας ή τους λόγους της άσκησης των δικαιωμάτων

Terms & Conditions

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS: Είναι ευθύνη των ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά την άσκηση των σκοπών και της συνολικής δραστηριότητας και, από την άλλη πλευρά, η συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Η πολιτική προστασίας δεδομένων ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιηθεί μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν θα υποστεί περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο που δεν είναι συμβατός με αυτούς τους σκοπούς. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα είναι επαρκής, σχετική και θα περιορίζεται σε ό, τι είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας. Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, όπου απαιτείται, να είναι ενημερωμένα. Τα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει στο άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να αναγνωρίζεται για περισσότερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά και θα αποθηκεύονται με τρόπο που θα τα προστατεύει. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός εάν είναι απαραίτητα για την επεξεργασία τους. Τα υποκείμενα των δεδομένων θα έχουν το δικαίωμα να απαιτούν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Εάν χρειάζεστε τη συγκατάθεσή σας για να λάβετε μια υπηρεσία, γνωρίζουμε ότι αυτό είναι αποδεκτό μόνο εάν το Άτομο είναι άνω των 15 ετών. Διαφορετικά, είναι απαραίτητο να εγκριθεί ή να παρέχεται από το άτομο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού. Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις φόρμες ή τα ηλεκτρονικά σας, συμφωνείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό που δηλώνεται στη φόρμα που συμπληρώσατε. Σε καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας στοιχεία από οποιονδήποτε τρίτων, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να το πράξει. Το ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας δεδομένων. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από το ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από ό, τι χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν την πολιτική απορρήτου και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από αυτό το χρονικό διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων: Τα δικαιώματά σας στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως ισχύουν υπό τους όρους που καθορίζονται στον ΓΚΠΔ (ΕΕ 679/2016) και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, είναι τα εξής: Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί, διανέμει και επεξεργάζεται το ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωση των δεδομένων που λείπουν. Επίσης, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας από τα αρχεία του ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS, όπως επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία ή από την επεξεργασία τους, δεν είναι απαραίτητο βάσει της εθνικής νομοθεσίας για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης των δεδομένων σας εάν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους, όπως επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία. Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που παρέχετε στον εαυτό σας σε δομημένη, συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή καθώς και το δικαίωμα μετάδοσης αυτών των δεδομένων σε άλλον επεξεργαστή Η άσκηση των προαναφερόμενων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, γραπτής αίτησης στο ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS (Στοιχεία επικοινωνίας ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS Διεύθυνση: Σίσσι, Νεάπολη, Λασίθι 72400 email: info@angelasuites.com Ιστοσελίδα: www.angelasuites.com Αριθμός επικοινωνίας: 0030 28410 71121 Fax: 0030 28410 71176. Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO): e-mail: dpo.gr@TheRecordsHub.com

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO και σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων ΕΛΛΑΔΑ είτε μέσω γραπτής φόρμας (Κηφισίας 1-3, PC 11523, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα παραπάνω δικαιώματα, το ANGELA SUITES BOUTIQUE HOTEL & ANGELA STUDIOS APARTMENTS θα λάβει κάθε πιθανή θεραπεία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, ενημερώνοντας γραπτώς την ικανοποίησή σας ή τους λόγους της άσκησης των δικαιωμάτων
ESPA
ESPA
ESPA